Πληροφορική ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑ Η ανθρώπινη επαφή, ο επαγγελματισμός, το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό μας, η αγάπη για την εκπαίδευση και η δημιουργικότητα σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες, είναι κάποια από τα γνωρίσματα της ομάδας που επί 25 χρόνια, αναπτύσσει ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτήρια της Ελλάδος στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης οριζόντιων δεξιοτήτων της δια βίου μάθησης, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 "ΕΡΕΥΝΑ". ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Κ.Δ.Β.Μ. 2   ΕΡΕΥΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Πληροφορικής για ΑΣΕΠ. Ειδικά τμήματα ενηλίκων ξεκινάνε κάθε εβδομάδα. Παράλληλα υλοποιούνται επαγγελματικά σεμινάρια πληροφορικής, όπως σχεδίαση ιστοσελίδας, Internet Marketing, προγράμματα για ξενοδοχεία, σχεδιαστικά πακέτα. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ξένες Γλώσσες ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Τα εκπαιδευτήρια ΕΡΕΥΝΑ, αποτελούν τα τελευταία χρόνια και ένα κέντρο ξένων γλωσσών ενηλίκων, υλοποιώντας τμήματα εκαπίδευσης και πιστοποίησης στα ΑΓΓΛΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Επιδοτούμενα ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΕΡΕΥΝΑ» το 2014 μετεξελίχθηκαν σε ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 με κωδικό λειτουργίας 2000136. Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που δραστηριοποιούνται, είναι η Πληροφορική, ως ένα από τα μεγαλύτερα παραδοσιακά εκπαιδευτήρια σχολών πληροφορικής της Ελλάδος, με προσφορά από το 1995 στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορικής, τη Διοίκηση/Οικονομία με επίκεντρο τις επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται για να επανδρωθεί μια επιχείρηση από δυναμικά στελέχη, ο Εμπορικός κλάδος, Τουρισμός, η Ομορφιά, ο κλάδος Υγείας και ο αγροτικός κλάδος. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ακαδημία Ρομποτικής ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τα εκπαιδευτήρια ΕΡΕΥΝΑ έχουν ιδρύσει μια ακαδημία Ρομποτικής & Πληροφορικής για παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, με στόχο την δημιουργική απασχόληση παιδιών μέσα από την σύγχρονη τεχνολογία και την παιγνιώδη λογική των Lego. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Go to Top